Política de privacitat


POLÍTICA DE PRIVACITAT

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos, i a la legislació de protecció de dades vigent, Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, així com en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), FEDERACIÓ CATALANA DE VELA manifesta que és titular del lloc web, i en virtut de l'art. 10 de l'esmentada Llei, informa del següent:

Aquesta Política de Privacitat estableix la forma en què es gestionaran les dades personals en aquesta web. És imprescindible que la llegeixis i l’acceptis abans de seguir navegant.

L’empresa titular del web http://vela.cat/ és FEDERACIÓ CATALANA DE VELA, d’ara endavant FCV, amb domicili a Moll de Gregal 33, Port Olímpic, 08005 Barcelona i CIF B-61438776

Entre els valors amb els quals ens identifiquem està la transparència, per això desitgem que coneguis d’entrada que la privacitat de les teves dades és molt important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat s’ explica quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i com les utilitzem.

T’ invitem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web.

Com usuari has de saber que els teus drets estan garantits. Els nostres principis respecte la teva privacitat son els següents

• Mai sol·licitem informació personal a no ser que sigui realment necessària per prestar els serveis que ens requereixis.

• Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb obligacions legals o en el cas de que tinguem la teva autorització expressa.

• Mai utilitzem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’ indicada en aquesta política de privacitat.

És necessari fer l’advertiment que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’ exigències legislatives o d’ autoregulació, per la qual cosa s’ aconsella als usuaris, que la visitin periòdicament. Serà d’aplicació en el moment en què els usuaris decideixin emplenar algun dels formularis de contacte en els quals es demanin dades de caràcter personal.

FEDERACIÓ CATALANA DE VELA ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’ abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societats de la Informació i comerç electrònic (LSSICE).

Responsable del tractament de les teves dades personals:

Identificació

Denominació social: FEDERACIÓ CATALANA DE VELA

Denominació comercial: FCV

CIF: Q-5856227-C

Telèfon: 93 224 39 00

Seu social: Moll de Gregal, 33 08005 Barcelona,

Inscrita amb el nº 1772 del Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya

Correu Electrònic: info@vela.cat

Adreça exercici de drets: info@vela.cat

Adreça DPO: dpo@vela.cat

Pàgina Web: (En endavant el Web): https://www.vela.cat/

Activitat: La Federació Catalana de Vela (FCV) és una entitat privada d'interès públic, civil i social constituïda per clubs, esportistes, tècnics, jutges i associacions esportives dedicades a la pràctica i el foment de l'esport de la vela en les seves diverses manifestacions..

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de dades (RGPD 2016/679), les dades personals que ens enviïs per mitjà dels formularis del web, rebran el tractament de dades d’ usuaris del web i subscriptors.

Pel tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teva informació amb dades personals

• Principi de licitud, lleialtat i transparència: sempre requerirem el teu consentiment pel tractament de les teves dades personals per una o diferents finalitats específiques que t’ informarem prèviament amb absoluta transparència.

• Principi de minimització de dades: només et sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació a les finalitats per les quals les requerim.

• Principi de limitació del termini de conservació: les dades es mantindran només durant el termini necessari per les finalitats del tractament, en funció a la finalitat específica.

En exercir el dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a que les dades personals es transmetin directament a l’ encarregat del tractament quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’ autoritat de control, en aquest cas, l’ Autoritat Catalana de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de les seves dades personals ha vulnerat els seus drets i llibertats.

Finalitat del tractament de les teves dades personals

Quan un usuari es connecta a aquest web, per exemple per comentar un post, enviar un correu al titular, subscriure’s o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la quals en serà responsable FCV. Aquest informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i d’ altres informacions. En facilitar aquesta informació, l’ usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per FCV, de la manera que es descriu en la present Política de Privacitat.

A FCV existeixen diferents sistemes de captura de la informació personal i tractament d’aquesta segons les finalitats indicades en cadascun dels formularis:

• Formulari de contacte. Sol·licitem les següents dades personals: nom i cognoms i correu electrònic per respondre als requeriments dels usuaris de l FCV. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir referents a la informació inclosa al web, als serveis que es presten per mitjà del web, el tractament de les teves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos al web, així com qualsevol altre consulta que puguis tenir i que no estigui subjecte a les condicions de contractació. Les dades que ens facilites estaran ubicades dins de la UE.

• Formularis d’ inscripcions. Sol·licitem les següents dades personals: nom i cognoms, data de naixement, nacionalitat, DNI, adreça, telèfons de contacte, dades per la domiciliació de rebuts i correu electrònic per respondre als requeriments dels usuaris de FCV.

• Formularis d’ altes llicencies. Sol•licitem les següents dades personals:

DADES DE LA LLICÈNCIA (Data de sol•licitud, Temporada, Llicència, Club)

DADES DEL TITULAR (NIF/Passaport, Data de naixement, Nom, Primer cognom, Segon cognom i Sexe)

DADES DE CONTACTE (E-mail, Telèfon mòbil)

DADES DEL TUTOR/A (Nom, Cognoms, NIF/Passaport i E-mail

DADES FORMA DE PAGAMENT I PREUS

Existeixen altres finalitats per les quals tractem les teves dades personals:

• Per garantir el compliment de les condicions d’ ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’ eines i algoritmes que ajudin a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

• Per millorar els serveis que ofereix aquesta web.

• Per vendre serveis i productes on line.

• També es recullen altres dades no identificables que s’ obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen a l’ ordinador quan l’ usuari navega en aquesta web que detallem a la Política de Cookies.

D’ acord amb allò que estableix el reglament general de protecció de dades europeu RGPD 2016/679(UE), FCV, amb CIF Q5856227C i domicili social a Moll de Gregal, 33, Port Olímpic, 08005 Barcelona serà responsable del tractament de les dades corresponents a socis, clients, usuaris del web i subscriptors.

FCV no ven, lloga ni cedeix dades que puguin identificar a l’ usuari ni ho farà en el futur sense consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres federacions, professionals, Clubs i, en aquests casos, amb previ requeriment als usuaris informant-los sobre la identitat dels col·laboradors i la finalitat de la col·laboració, es podran comunicar dades personals. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat i confidencialitat.

Legitimació per al tractament de les dades

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment i/o el contracte d’alta de la llicencia.

Per contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L’ oferta o comercial de productes i serveis d’alguns patrocinadors, i/o marques esportives estarà basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’ aquest consentiment condicioni l’ execució de qualsevols tipus de participació o subscripció.

Categories de dades

Les categories de les dades que es tracten són dades identificables; nom i cognoms, direcció, telèfon i NIF. No es tractem categories o dades especialment protegides. No obstant donat que en molts casos FCV tracta dades de menors d’edat, i de col·lectius vulnerables, els seus criteris de seguretat i confidencialitat s’extremaran molt més.

Temps de conservació de les teves dades

Les dades personals proporcionades es conservaran:

• Fins que no se sol·liciti la seva supressió per part de la persona interessada.

• Durant el temps que sigui client, federat o participi en alguns dels cursos que s’organitzen. I fins a 5 anys després de que hagi causat baixa com a participant o client, segons la normativa fiscal actual.

Comunicació a tercers de les teves dades

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat de FCV, comparteix dades amb els següents prestadors sota les corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat por Google Inc., una companyia de Delaware amb oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza cookies, que són arxius de text ubicats en el teu ordinador, per ajudar a FCV a analitzar l’ ús que fan els usuaris del lloc web.

Navegació

En navegar por http://vela.cat/ es poden recollir dades no identificables que poden incloure adreces IP, ubicació geogràfica aproximada, un registre de com s’ utilitzen els serveis i llocs i d’ altres dades que no poden ser utilitzades per identificar els usuaris. Entre les dades no identificables estan també les relacionades amb els seus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’ anàlisi de tercers:

• Google analytics

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’ usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

FCV es compromet en l’ ús i tractament de les dades, incloses les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’ acord amb la finalitat per la qual van ser recollides, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat al que s’ estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou certificat SSL. Es tracta d’ un protocol de seguretat que fa que les seves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i un usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

FCV no pot garantir l’ absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i, per tant, la violació i/o accés a les dades mitjançant accessos fraudulents a les mateixes per part de tercers, no podent assumir responsabilitat alguna per aquest tipus d’ atacs.

Respecte la confidencialitat del processament i tractament de dades, FCV s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per FCV per processar les dades de l’ usuari (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors de serveis), estigui sota l’ obligació de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en tenir-ne constància, FCV, haurà de notificar-ho en cas de vulneració de drets i llibertats, al titular de les dades i usuari, sense demores indegudes i haurà de proporcionar la informació oportuna relacionada amb l’ incident de seguretat segons en tingui coneixement, tal com es conegui i quan l’interessat ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’ únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens facilitis exonerant a FCV de qualsevol responsabilitat al respecte, incloent el fet quan ens facilites dades de tercers.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’ exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’ usuari accepta proporcionar informació completa i correcte en el formulari de contacte o subscripció. En cas de que faciliti dades de tercers haurà de comptar amb el consentiment previ dels mateixos.

Si ens proporciones les dades personals sobre una altra persona, en seràs responsable de complir amb totes les obligacions de consentiment i d'informació en relació a la legislació aplicable en matèria de protecció de dades i en relació amb aquesta divulgació. En la mesura que ho exigeix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, hauràs d'assegurar que has informat degudament a l'altra persona i que disposes del seu consentiment explícit per cedir-nos les seves dades i de les finalitats d'aquests tractaments.

DADES DE MENORS

La inserció i comunicació de dades personals de menors d'edat i, en particular, de la seva imatge, implica la manifestació expressa i sense reserves de l'usuari que ens les comunica en base al següent:

a) és titular dels drets necessaris per a utilitzar les dades o la imatge del menor d'edat

b) la inserció de les indicades dades no perjudica de cap manera al menor ni vulnera cap dels seus drets.

Igualment exonera de forma expressa a FCV de qualsevol possible reclamació derivada d'aquest fet, assumint l'usuari que va lliurar i enviar la informació la responsabilitat íntegra que pogués resultar de qualsevol reclamació.

Igualment indicar que es pot procedir al tractament de les dades dels majors de 14 anys amb el seu consentiment, excepte en aquells casos en què la Llei exigeixi per a la seva prestació, l'assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela. En el cas dels menors de 14 anys es requerirà sempre el consentiment dels progenitors o responsables de la pàtria potestat.

Pel que fa a el tractament de dades personals dels menors i a la lliure circulació d'aquestes dades, en aquesta Política de Privacitat s'informa que FCV compleix amb els principis sobre la qualitat i proporcionalitat dels dades, la legitimitat dels tractaments de les mateixes, i el compliment dels drets de la persona interessada.

Acceptació i consentiment

L’ usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de FCV en la forma i per les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

Els teus drets

En compliment amb el que disposa l'art 22 del RGPD 2016/679, podràs exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, limitació del tractament, supressió i oposició, dirigint-te per escrit a l’adreça de Moll de Gregal, 33, 08005 Barcelona o l’email info@vela.cat adjuntant document acreditatiu de la teva identitat. Podràs presentar una reclamació davant l'ACPD en cas d’infracció de drets.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per la cessió de les dades de les persones interessades, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a FCV en els termes establerts en aquesta Política de Privacitat en l’apartat anterior.

Canvis en la política de privacitat

FCV es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com a noves pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, FCV anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en funcionament.

Correus comercials

D’ acord amb la LSSICE, FCV no realitza pràctiques de SPAM, fet pel qual no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’ usuari. En conseqüència, en cada un dels formularis inserits al web, l’ usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre comunicacions informatives (pròpies i/o alienes) amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conforme al que disposa la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, FCV es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercials sense identificar-les degudament.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre FCV i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Publicacions

L'usuari, una vegada unit a la pàgina de FCV, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decoro, ni que infringeixin, violin o conculquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, FCV es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari.

FCV no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de FCV però si que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

FCV es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l'usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun dels concursos, quan s'utilitzi per a això la plataforma d’una xarxa social, seran publicades en la mateixa. Complint sempre amb la normativa de protecció de dades i la LSSICE, i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

Les xarxes socials no patrocinen, avalen ni administren, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.

Publicitat

FCV utilitzarà les xarxes socials per publicar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la normativa de protecció de dades i de la LSSICE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de FCV perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l'enllaç a la política de privacitat de les xarxes socials:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Twitter: https://twitter.com/privacy

Flickr: //info.yahoo.com/privacy/es/yahoo/flickr/

Linkedin.com: //www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Youtube: //www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/

Versió: desembre 2020